Dự báo thời tiết Huyện Đan Phượng - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:30 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đan Phượng

sương mờ

28°

sương mờ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

3.3 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đan Phượng