Thời tiết Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì

mây thưa

34.2°

mây thưa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
Thấp/Cao

26.9°

/

34.4°

Độ ẩm tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
Độ ẩm

66.4%

Tầm nhìn tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
Điểm ngưng

27.2°

Tia UV tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
UV

6.42

Nhiệt độ Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
30.4° / 38°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
26.8° / 30.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
28.5° / 32°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì
31.3° / 38°

Thời tiết Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì theo giờ

1:00 pm

33.8° / 40.8°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

2:00 pm

34.1° / 42°

weather

dewpoint 66 %

mây thưa

3:00 pm

33.4° / 40.6°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.1° / 40°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

5:00 pm

31.7° / 38.4°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

6:00 pm

29.1° / 36.8°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

7:00 pm

28.1° / 32.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.5° / 31.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 31.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.6° / 30.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 30.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 30.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 30.6°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 30°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 27.6°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 28°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 27.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 27.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 35.8°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

31.2° / 38.3°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 40.5°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 41°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 42.6°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.8° / 42.8°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

3:00 pm

35.9° / 42.1°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

4:00 pm

34.4° / 41.8°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.7° / 41°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

6:00 pm

32° / 39.9°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

7:00 pm

31.2° / 38.3°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

8:00 pm

30.4° / 38°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.5° / 35.1°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.5° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.4° / 34.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 34.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

29° / 34.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 33.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

28.7° / 34°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 32.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.2° / 32.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 35°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 36.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

32.8° / 39.6°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.8° / 41.2°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.6° / 41.8°

weather

dewpoint 60 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/34°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì những ngày tới

Lượng mưa Xã Cam Thượng - Huyện Ba Vì những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

881.8

NH3

9.49

NO

2.2

NO2

14.01

O3

132.21

PM10

46.15

PM2.5

37.43

SO2

13

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cam Thượng