Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Lục

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6.702 km

wind

Gió

2.69 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Lục