Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Lục

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

28%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

7.6

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Lục