Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.3%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.1%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.1%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Lục

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Lục