Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Lục - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Lục

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Lục