Dự báo thời tiết Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nam