Dự báo thời tiết Hà Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Hà Nam 20 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nam