Dự báo thời tiết Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nam