Thời tiết Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình

mây rải rác

22.2°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
Thấp/Cao

21.6°

/

35.8°

Độ ẩm tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
Độ ẩm

86.8%

Tầm nhìn tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
Gió

0.26 km/h

Điểm ngưng tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
Điểm ngưng

20.5°

Tia UV tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
UV

0

Nhiệt độ Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
32° / 36.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
23.2° / 24.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
22.7° / 23.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình
33.1° / 37.1°

Thời tiết Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình theo giờ

3:00 am

22.7° / 23.3°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.1° / 23.6°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

5:00 am

22.6° / 23.4°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

6:00 am

22.7° / 22.4°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

7:00 am

23.5° / 23°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 am

25.8° / 25.5°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

9:00 am

28.3° / 30°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.4° / 34.6°

weather

dewpoint 58 %

mây thưa

11:00 am

33.8° / 36.2°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

12:00 pm

34.1° / 38.5°

weather

dewpoint 46 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

35° / 38.5°

weather

dewpoint 43 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

35.6° / 38.5°

weather

dewpoint 42 %

mây thưa

3:00 pm

35° / 38.7°

weather

dewpoint 42 %

mây thưa

4:00 pm

34.3° / 37.1°

weather

dewpoint 46 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.8° / 37°

weather

dewpoint 52 %

mây thưa

6:00 pm

30.3° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.5° / 29.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

8:00 pm

25.6° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.7° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.7° / 24.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.9° / 24.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.2° / 24.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 23.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.9° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.9° / 24.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.7° / 25.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 am

26.8° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.7° / 36.6°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 37°

weather

dewpoint 54 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.9° / 36.8°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

33.8° / 36.4°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

5:00 pm

32.2° / 35.4°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

6:00 pm

29° / 33.8°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

7:00 pm

27.8° / 29.6°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

10:00 pm

26.5° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

23.5° / 24.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 am

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/36°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Thành - Huyện Quang Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

601.32

NH3

1.51

NO

0

NO2

2.49

O3

20.76

PM10

21

PM2.5

19.45

SO2

1.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Thành