Thời tiết Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
Thấp/Cao

21.7°

/

35.4°

Độ ẩm tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
Độ ẩm

81.4%

Tầm nhìn tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
Gió

0.33 km/h

Điểm ngưng tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
Điểm ngưng

20°

Tia UV tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
UV

0

Nhiệt độ Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
32.3° / 36.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
23° / 24.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
22.3° / 23.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ
33.5° / 37.8°

Thời tiết Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ theo giờ

1:00 am

23.1° / 23.7°

weather

dewpoint 82 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

23.6° / 23.3°

weather

dewpoint 81 %

mây thưa

3:00 am

23.2° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

4:00 am

23° / 23.7°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

5:00 am

22.7° / 23.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.4° / 22.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 am

26° / 26.9°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

9:00 am

28.4° / 30.3°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.9° / 35°

weather

dewpoint 58 %

mây thưa

11:00 am

33.3° / 36.1°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

12:00 pm

34.4° / 38.8°

weather

dewpoint 46 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

35.5° / 38.5°

weather

dewpoint 43 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

35.8° / 38.3°

weather

dewpoint 42 %

mây thưa

3:00 pm

35.4° / 38.6°

weather

dewpoint 42 %

mây thưa

4:00 pm

34.6° / 37.5°

weather

dewpoint 46 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.6° / 37.6°

weather

dewpoint 52 %

mây thưa

6:00 pm

30° / 33.9°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.5° / 29.5°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

8:00 pm

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24.9° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 24.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.8° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.1° / 24.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.8° / 24.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 23.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.4° / 24.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.3° / 24.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.5° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.4° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 am

26.8° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.5° / 33.2°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.1° / 36.3°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.1° / 36.8°

weather

dewpoint 54 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.9° / 36.3°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

33° / 36.9°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

5:00 pm

32.5° / 35.5°

weather

dewpoint 53 %

mây rải rác

6:00 pm

29.9° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

7:00 pm

27.7° / 29.7°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

10:00 pm

26.9° / 26.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.2° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 am

23.2° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/36°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ những ngày tới

Lượng mưa Xã Tả Ván - Huyện Quản Bạ những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

634.39

NH3

0.64

NO

0

NO2

2.54

O3

33.34

PM10

22.76

PM2.5

21.78

SO2

2.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tả Ván