Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/7°

temperature
Sáng/tối

6°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

21°/9°

temperature
Sáng/tối

6°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

8°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì

bầu trời quang đãng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

33%

áp suất

Áp suất

1020 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì