Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  7.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:52
T5 28/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  5.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:51
T6 29/09
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:50
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:49
CN 01/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.9%
 • Lượng mưa
  2.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:52

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì