Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.7%
 • Lượng mưa
  4.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/19.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.9%
 • Lượng mưa
  5.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.8%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.1%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.9%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:51

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.8

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì