Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

91%

T6 31/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

92%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì