Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:46 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:43 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:40 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:38 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:47

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

6.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Quang