Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

3.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Quang