Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

17°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7.919 km

wind

Gió

1.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Quang