Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/20.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  4.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.4%
 • Lượng mưa
  5.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.8%
 • Lượng mưa
  5.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:50

Thấp/Cao

19°

/

20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Quang