Dự báo thời tiết Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:11 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Hà Giang

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:11

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

23%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.32 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

6.95

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Giang