Dự báo thời tiết Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  4.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:49
T2 06/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/20°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:50
T3 07/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  3.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  7.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Hà Giang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:49

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.919 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.08

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Giang