Dự báo thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Hà Giang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Giang