Thời tiết Thị xã Ayun Pa - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

85%

CN 03/03
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.36

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

89%

T2 04/03
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Ayun Pa

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

8.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ayun Pa