Dự báo thời tiết Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:00 pm

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:01 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:01 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:01 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ayun Pa

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ayun Pa