Dự báo thời tiết Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/37.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:57
T6 24/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T7 25/03
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/38°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  5.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ayun Pa - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ayun Pa

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:57

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

8.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ayun Pa