Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T2 27/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T3 28/03
mây đen u ám
38°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T4 29/03
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:07
T5 30/03
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.8%
 • Lượng mưa
  1.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hồng

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hồng