Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hồng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:19/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

56%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.71 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.37

Bình minh / Hoàng hôn

6:19 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hồng