Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa rất nặng
30°

mưa rất nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  78.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T4 27/09
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  70.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Hồng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.509 km

Gió

3.01 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hồng