Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Lộc

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Lộc