Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Lộc

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.64 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Lộc