Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuân Lộc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

50%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Lộc