Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:04 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thống Nhất

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.07 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thống Nhất