Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thống Nhất

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:03

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.32 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

2.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thống Nhất