Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  21.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:48
CN 24/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:48
T2 25/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  17.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:47
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:46
T4 27/09
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  54.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thống Nhất

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:48

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thống Nhất