Thời tiết Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo

mây rải rác

24.9°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
Thấp/Cao

22°

/

35.5°

Độ ẩm tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
Độ ẩm

92.3%

Tầm nhìn tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
Điểm ngưng

22.1°

Tia UV tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
UV

0

Nhiệt độ Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
30.3° / 36.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
23.7° / 24.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
23.7° / 24.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo
29.4° / 33.2°

Thời tiết Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo theo giờ

11:00 pm

24.9° / 24.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24.3°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

1:00 am

24.9° / 24.2°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

2:00 am

25° / 24.6°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

3:00 am

23.5° / 24.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.4° / 24.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.3° / 23.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.3° / 27.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.9° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.8° / 35.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

11:00 am

32.3° / 38.9°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.9° / 40.7°

weather

dewpoint 62 %

mưa vừa

1:00 pm

32.3° / 38.3°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.9° / 36.9°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.4° / 39°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 35.4°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.9° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 25.9°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

8:00 pm

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.1° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.4° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.1° / 23.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

22.4° / 23.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.5° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.2° / 22.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.9° / 22.6°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

6:00 am

23° / 23.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.4° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27.1° / 30.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30.7° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 36.9°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.8° / 37.9°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.7° / 39°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.5° / 37.5°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 36.1°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

4:00 pm

29.9° / 33.7°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 32.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

6:00 pm

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

23.8° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.3° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.1° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo những ngày tới

Lượng mưa Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo những ngày tới