Thời tiết Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ

mây đen u ám

31.2°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
Thấp/Cao

23.1°

/

31.3°

Độ ẩm tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
Độ ẩm

76.8%

Tầm nhìn tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
Điểm ngưng

26.7°

Tia UV tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
UV

5.28

Nhiệt độ Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
30.7° / 38.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
24.5° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
24.2° / 25.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ
27.5° / 31°

Thời tiết Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ theo giờ

1:00 pm

31.7° / 38.6°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 38.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 38.4°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.6° / 37.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28.6° / 35.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

27.8° / 32°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 26.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 25.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

5:00 am

23.8° / 24.8°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

6:00 am

23.8° / 26°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 26.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.9° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.5° / 34.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.7° / 36.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.6° / 37.5°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 37.1°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 38.4°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.9° / 37.3°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.7° / 37.1°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.3° / 38.3°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 37.9°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31.2°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.8° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.4°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.1° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24.8° / 25.7°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 30.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.8° / 34.3°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

10:00 am

32° / 37.6°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

11:00 am

34.2° / 38.4°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

12:00 pm

35° / 39.9°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ những ngày tới

Lượng mưa Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ những ngày tới