Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

31°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Nhé

bầu trời quang đãng

16°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:43/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

68%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

10°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:43 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé