Thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

99%

T5 08/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.519 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

1.036 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.338 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.768 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.33 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.449 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.023 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.451 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

T6 09/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.494 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.093 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.557 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.392 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.149 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.068 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.274 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.254 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mường Nhé

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé