Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.4%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:04
CN 24/09
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:03
T2 25/09
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.8%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:02
T3 26/09
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:01
T4 27/09
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Nhé

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé