Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

11°/8°

temperature
Sáng/tối

12°/9°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

7°/11°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

16°/7°

temperature
Sáng/tối

8°/12°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

16°/5°

temperature
Sáng/tối

5°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

19°/7°

temperature
Sáng/tối

2°/7°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên