Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:07/18:20
T2 27/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:06/18:20
T3 28/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:05/18:20
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:04/18:21
T5 30/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.6%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:03/18:21

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:20

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên