Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:00
T5 28/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:59
T6 29/09
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:58
T7 30/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:57
CN 01/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.4%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:56

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:00

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên