Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

11%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

28%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

12%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

28%

T3 23/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Điện Biên

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

41°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên