Thời tiết Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông

mây đen u ám

28.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
Thấp/Cao

23.1°

/

30.5°

Độ ẩm tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
Độ ẩm

92%

Tầm nhìn tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
Tầm nhìn

8.351 km

Gió tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
Điểm ngưng

27.9°

Tia UV tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
UV

1.34

Nhiệt độ Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
29.6° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
24.5° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
24.5° / 25.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông
27° / 32.6°

Thời tiết Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông theo giờ

3:00 pm

28.3° / 35.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 pm

28.6° / 35.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.6° / 34.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.1° / 32.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27.7°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

24.3° / 25.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

5:00 am

23.1° / 24.7°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 am

25.7° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.4° / 34.4°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.1° / 36.6°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.5° / 37.5°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.5° / 37.4°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.8° / 38.4°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 37.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 37.7°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 39°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.1° / 37.3°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.4° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 26.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 25.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23.2° / 24.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 30.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 34.9°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.1° / 37.5°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

11:00 am

34.9° / 38.4°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

12:00 pm

35.8° / 39.2°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

1:00 pm

32.5° / 37.6°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

2:00 pm

31° / 36.5°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông những ngày tới

Lượng mưa Xã Chiềng Sơ - Huyện Điện Biên Đông những ngày tới