Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Nô

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

45%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.7 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

11.47

Bình minh / Hoàng hôn

6:12 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô