Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Nô

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô