Thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.92

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.38

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

87%

CN 03/03
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.08

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.72

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

86%

T2 04/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông Nô

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

9.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô