Dự báo thời tiết Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây rải rác
27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/36.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/37.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lắk

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

12.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lắk