Dự báo thời tiết Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.1%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:58
T5 23/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T6 24/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T7 25/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/37.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.8°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lắk

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lắk