Dự báo thời tiết Huyện Lắk - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lắk

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

34%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

13.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lắk