Dự báo thời tiết Huyện Lắk - Đắk Lắk 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:59 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lắk - Đắk Lắk 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lắk

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:58

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lắk