Dự báo thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Búk

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Búk