Dự báo thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:42
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  14.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  9.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Búk

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:42

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Búk