Thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

90%

T6 31/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

87%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.41

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.25

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.95

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Búk - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông Búk

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Búk