Dự báo thời tiết Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:43
CN 24/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:42
T2 25/09
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  2.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:42
T3 26/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  3.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông A Na

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông A Na